Thẻ: nắp thùng để hạ tải xe bán tải

NHỮNG MẪU NẮP THÙNG ĐỂ HẠ TẢI XE BÁN TẢI XUỐNG DƯỚI 950KG-QC41/2019
NHỮNG MẪU NẮP THÙNG ĐỂ HẠ TẢI XE BÁN TẢI XUỐNG DƯỚI 950KG-QC41/2019

Theo quy chế mới 41/2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 những xe bán tải có khối lượng chuyên chở cho phép > 950 kg thì được coi là xe tải. Do đó các xe bán tải đó sẽ bị cấm lưu thông trong Tp theo các khung giờ quy đinh. Để những chiếc xe bán tải có KLCC cho phép > 950 kg được coi là xe con, cần làm thủ tục hạ tải...
Đọc Thêm