NẮP THÙNG DMAX

Nắp thùng xe bán tải Dmax bao gồm các mẫu nắp thùng cao, nắp thùng thấp, nắp thùng cuộn, nắp thùng 3 tấm cho tất cả các phiên bản xe Dmax