Thẻ: thông tư 43 năm 2023

Thay đổi quy định về cải tạo xe ô tô (hoán cải xe bán tải) từ ngày 15/2/2024
Thay đổi quy định về cải tạo xe ô tô (hoán cải xe bán tải) từ ngày 15/2/2024

Trải qua 1 năm 2023 với nhiều thay đổi, căng thẳng trong quá trình đăng ký, đăng kiểm lại xe ô tô. Đặc biệt là một số dòng xe bán tải có rất nhiều bất cập trong quá trình đăng ký và đăng kiểm hiện nay, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng. Ngày 29/12/2023 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 43/2023/TT-BGTVT sửa...
Đọc Thêm