Thẻ: đăng kiểm năm 2024

KHÔNG ĐĂNG KIỂM ĐƯỢC DO KHÔNG KHỚP ĐĂNG KÝ
KHÔNG ĐĂNG KIỂM ĐƯỢC DO KHÔNG KHỚP ĐĂNG KÝ

Năm 2024 rất nhiều Bác chủ xe bán tải gặp khó khăn khi đi đăng kiểm xe đến hạn. Lý do rất phổ biến không đăng kiểm được do không khớp đăng ký với đăng kiểm hiện tại. Vậy những xe bán tải rơi trường hợp như thế làm sao để đăng kiểm được? Ở bài viết này Pickup Auto trích dẫn 1 trường hợp cụ thể của...
Đọc Thêm