ANPHA

Nắp cuộn thương hiệu Anpha, một thương hiệu nổi tiếng 1 thời của Thái Lan. Hiện thương hiệu Anpha có các sản phẩm nắp thùng thấp, thùng cao, đặc biệt là các dòng sản phẩm nắp thùng cuộn cho các dòng xe bán tải.